Sponsorizări

Redirecționarea unor resurse financiare sau materiale disponibile la nivelul Companiei dvs. pentru susținerea cauzei noastre.

Din impozitul datorat către stat, 20% pot fi direcționați spre o organizație nonprofit. Banii nu mai ajung toți la stat, ci ajută un ONG să-și susțină financiar activitatea. Altfel spus, aveți posibilitatea să decideți ce se întâmplă cu banii din impozitele voastre. Și puteți decide să ne fiți alături.

Sponsorizare 20% din impozitul pe venit

Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor legii*, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit legii**, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective. Sumele care nu sunt astfel scăzute se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive iar scăderea acestor sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat, în următoarele 28 de trimestre consecutive, se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

Baza înregistrării în contabilitate este contractul de sponsorizare și plata aferentă în contul asociației noastre.

———
*Legea nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare.
**art. 25 alin. (4-1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
Detalii din „Ghid privind impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
———

Sponsorizare 20% din impozitul pe profit

Companiile plătitoare de impozit pe profit au posibilitatea de a direcţiona/acorda fără costuri suplimentare fonduri/bunuri/servicii prin acţiuni de sponsorizare, acte de mecenat precum şi pentru burse private. Aceste fonduri/bunuri direcţionate/acordate nu reprezintă o cheltuială suplimentară pentru companie dacă apelează la o facilitate fiscală prevăzută în Codul fiscal*.
Fondurile direcţionate trebuie să fie sub cea mai mică dintre limitele de: până la 0,75% din cifra de afaceri sau 20% din impozitul pe profit conform normelor din Codul fiscal.

Procedura de redirecționare este una simplă, presupunând eforturi minime din partea societății comerciale. Se va întocmi un contract de sponsorizare care va include o estimare a valorii cotei de 20% deoarece sponsorizarea trebuie să fie înregistrată în contabilitate în anul pentru care se face plata impozitului (anul anterior momentului plății efective). Contractul, completat în două exemplare semnate și ștampilate, va fi apoi trimis către Asociația Bagheera & Jacques, care va returna companiei un exemplar semnat. Contractul astfel încheiat constituie dovada actului de mecenat, iar în baza acestuia se va realiza redirecționarea.

Suma ce urmează a fi donată este considerată cheltuială nedeductibilă și se constituie ca un credit fiscal. Nu afectează baza de impozitare. Iar în momentul plății impozitului pe profit se va achita doar restul din impozit.

În cazul în care compania nu a avut profit, aceasta poate să apeleze la creditul fiscal. Aceasta îi permite practic să realizeze sponsorizări chiar dacă nu obține profit în anul respectiv, suma fiind acoperită de un credit fiscal disponibil pe o perioadă de șapte ani. Pe măsură ce situația companiei se îmbunătățește, aceasta își poate deduce din impozitul pe profit viitor sponsorizările realizate în anii precedenți și acumulate în creditul fiscal.

———
* Titlul II, Cap. II, art. 25 alin. (4) lit. i).
Mai multe detalii în „Codul fiscal
———
ASOCIATIA BAGHEERA & JACQUES este înregistrată în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale începând cu data de 23.04.2021.

Ajută-ne să le oferim o viață mai bună!